20 Böylelikle Rab’bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009