30 Pavlus halkın arasına girmek istediyse de, öğrenciler onu bırakmadı.
İncil — Yeni Çeviri 2009