Yeruşalim’e Yolculuk

211 Yeruşalim’e Yolculuk Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy’e gittik. Ertesi gün Rodos’a, oradan da Patara’ya geçtik.
İncil — Yeni Çeviri 2009