Pavlus Yeruşalim’de

17 Pavlus Yeruşalim’de Yeruşalim’e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009