13 Bu anlaşmaya katılanların sayısı kırkı aşıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009