Pavlus Sezariye’ye Yollanıyor

23 Pavlus Sezariye’ye Yollanıyor Komutan, yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi: “Akşam saat dokuzda Sezariye’ye hareket etmek üzere iki yüz piyade, yetmiş atlı ve iki yüz mızraklı hazırlayın.
İncil — Yeni Çeviri 2009