25-26 Sonra şöyle bir mektup yazdı:
“Klavdius Lisias’tan, Sayın Vali Feliks’e selam.
İncil — Yeni Çeviri 2009