33 Atlılar Sezariye’ye varınca mektubu valiye verip Pavlus’u teslim ettiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009