32 Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009