37 Gemide toplam iki yüz yetmiş altı kişiydik.
İncil — Yeni Çeviri 2009