24 Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı.
İncil — Yeni Çeviri 2009