18 O günler kadın erkek
Kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim,
Onlar da peygamberlik edecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009