10 Ama İstefanos’un konuşmasındaki bilgeliğe ve Ruh’a karşı koyamadılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009