İstefanos Tutuklanıyor

8 İstefanos Tutuklanıyor Tanrı’nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009