15 Böylece Yakup Mısır’a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009