43 Siz Molek’in çadırını
Ve ilahınız Refan’ın yıldızını taşıdınız.
Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar.
Bu yüzden sizi Babil’in ötesine süreceğim.’
İncil — Yeni Çeviri 2009