33 Aşağılandığında adalet O’ndan esirgendi.
O’nun soyunu kim anacak?
Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi.”
İncil — Yeni Çeviri 2009