Filipus Samiriye’de

4 Filipus Samiriye’de Bunun sonucu dağılan imanlılar, gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009