12 Ester’in bu sözleri kendisine iletilince,
İncil — Yeni Çeviri 2009