15 Bunun üzerine Ester Mordekay’a şu yanıtı gönderdi:
İncil — Yeni Çeviri 2009