14 Karısı Zereş ve bütün dostları Haman’a şöyle dediler: “Elli arşın yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordekay’ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin.”
Haman öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.

İncil — Yeni Çeviri 2009