3 Kral, “Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?” diye sordu.
Hizmetkârlar, “Onun için hiçbir şey yapılmadı” diye yanıtladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009