4 Sizlerse yalan düzüyorsunuz,
Hepiniz değersiz hekimlersiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009