25 Çünkü Tanrı’ya el kaldırmış,
Her Şeye Gücü Yeten’e meydan okumuş,
İncil — Yeni Çeviri 2009