27 “Yüzü semirdiği,
Göbeği yağ bağladığı halde,
İncil — Yeni Çeviri 2009