28 Yıkılmış kentlerde,
Taş yığınına dönmüş oturulmaz evlerde oturacak,
İncil — Yeni Çeviri 2009