5 Çünkü suçun ağzını kışkırtıyor,
Hilekârların diliyle konuşuyorsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009