20 Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler,
Her Şeye Gücü Yeten’in gazabını içsinler.
İncil — Yeni Çeviri 2009