22 “En yüksektekileri bile yargılayan Tanrı’ya
Kim akıl öğretebilir?
İncil — Yeni Çeviri 2009