14 Engin, “Bende değil” der,
Deniz, “Yanımda değil.”
İncil — Yeni Çeviri 2009