21 O bütün canlıların gözünden uzaktır,
Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır.
İncil — Yeni Çeviri 2009