22 Yıkım’la Ölüm:
“Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu” der.
İncil — Yeni Çeviri 2009