Eyüp’ün Üç Arkadaşı

11 Eyüp’ün Üç Arkadaşı Eyüp’ün üç dostu –Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat, Naamalı Sofar– Eyüp’ün başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler. Acısını paylaşmak, onu avutmak için yanına gitmek üzere anlaştılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009