5 Elini uzat da, onun etine, kemiğine dokun, yüzüne karşı sövecektir.”
İncil — Yeni Çeviri 2009