26 Işıldayan güneşe,
Parıldayarak hareket eden aya bakıp da,
İncil — Yeni Çeviri 2009