28 Bu da yargılanacak bir suç olurdu,
Çünkü yücelerdeki Tanrı’yı yadsımış olurdum.
İncil — Yeni Çeviri 2009