12 Bütün dikkatimi size çevirdim.
Ama hiçbiriniz Eyüp’ün haksızlığını kanıtlayamadı,
Onun söylediklerine karşılık veremedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009