18 Krallara, ‘Değersizsiniz’,
Soylulara, ‘Kötüsünüz’ diyen,
İncil — Yeni Çeviri 2009