9 Çünkü, ‘Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışmak
İnsana yarar getirmez’ diyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009