11 Eğer dinler ve O’na kulluk ederlerse,
Kalan günlerini bolluk,
Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.
İncil — Yeni Çeviri 2009