8 Ama insanlar zincire vurulur,
Baskı altında tutulurlarsa,
İncil — Yeni Çeviri 2009