33 Biliyor musun göklerin yasalarını?
Tanrı’nın yönetimini yeryüzünde kurabilir misin?
İncil — Yeni Çeviri 2009