18 Tutsaklar huzur içinde yaşar,
Angaryacının sesini duymazlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009