20 “Niçin sıkıntı çekenlere ışık,
Acı içindekilere yaşam verilir?
İncil — Yeni Çeviri 2009