13 Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar,
Düzenbazların oyunu son bulur.
İncil — Yeni Çeviri 2009