18 Çünkü O hem yaralar hem sarar,
O incitir, ama elleri sağaltır.
İncil — Yeni Çeviri 2009