16 Eriyen buzlarla taşan,
Kar sularıyla beslenen,
İncil — Yeni Çeviri 2009