14 “Nerde kaldı ki, ben O’na yanıt vereyim,
O’nunla tartışmak için söz bulayım?
İncil — Yeni Çeviri 2009