15 Haklı olsam da O’na yanıt veremez,
Merhamet etmesi için yargıcıma yalvarırdım ancak.
İncil — Yeni Çeviri 2009