24 Dünya kötülerin eline verilmiş,
Yargıçların gözünü kapayan O’dur.
O değilse, kimdir?
İncil — Yeni Çeviri 2009